Zajišťujeme právní služby se zaměřením
na obchodní právo
občanské právo
rodinné právo a trestní právo
Tel.: 271 721 471
Mob.: 603 569 831

Občanské právo

Naši pražští advokáti Vám pomohou vyřešit jakýkoliv problém z oblasti občanského práva:

  • právní vztahy k nemovitostem, byty a nebytové prostory – převody, nájmy, věcná břemena, zástavní a překupní právo,    prohlášení vlastníka budovy ke vkladu do katastru nemovitostí, smlouvy o výstavbě, to vše včetně zastupování v řízení před katastrálním úřadem
  • sepsání a připomínkování smluv podle občanského zákoníku (kupní, darovací, směnné, nájemní, smlouvy o dílo, o půjčce, o postoupení pohledávek, o zprostředkování smluv, smlouvy o smlouvách budoucích atd.)
  • vypořádání podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů
  • zastupování v soudním řízení ve věcech občanskoprávních, včetně rozhodčího a exekučního řízení, vymáhání pohledávek, insolvenční řízení
  • náhrada škody a prospěchu z bezdůvodného obohacení, odpovědnost za vady věci podle občanského i obchodního zákoníku
  • zastupování při jednání s protistranou a mimosoudní řešení vymáhání pohledávek (uznání dluhu, dohoda o splátkách, předžalobní upomínky)

Kontakt na pražské advokáty

Pro kontakt našich advokátů v Praze prosíme využijte kontaktních údajů na úvodní stránce.

Advokáti Praha | Rodinné právo | Obchodní právo | Trestní právo | Převody nemovitostí

Adresa


Advokátní kancelář

JUDr. Taťana Kopková

Ul. 5.května 1109/63, Praha 4
271 721 471

advokat@kopkova.cz

Advokátní služby - Judr. Jan Kužel

Dlouholetá advokátní praxe v Praze

 
Advokátní kancelář s dlouhou právní praxí v Praze.

Vyřešili jsme celou řadu případů z oblastí obchodního, občanského, rodinného nebo trestního práva, věnujeme se převodům nemovitostí a bytovému právu.

Judr. Taťana Kopková

Individuální přístup ke klientovi

Zakládáme si na osobním přístupu ke každému z Vás, našich klientů. Proto obvykle sjednáváme osobní schůzku už do dvou pracovních dnů od kontaktování.

V Praze se sejdete s některým z našich advokátů a proberete Vaši záležitost. K případům zaslaným v elektronické podobě se vyjádřujeme nejpozději následující pracovní den.

Advokáti Praha pod vedením JUDr. Kopkové jsou tu pro Vaše pohodlí.

Advokáti Praha

 
Hledáte advokáty v Praze?
Kvalitní a zkušené advokáty, kteří Vám pomohou s jakýmkoli problémem
v oblasti obchodního, občanského, rodinného práva? Advokáty, kteří jsou odborníky na exekuce a bytové právo a snadno zaštítí jakýkoliv převod nemovitostí i mimo Prahu?
Přestože je v Praze celá řada advokátů, jen několik z nich má skutečné a opravdové dovednosti dobrého advokáta. K nim nepatří pouze znalost práva, ale i jemná dovednost vyjednávání a úspěšné komunikace s lidmi. Podle zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. zák. upozorňuje JUDr Taťana Kopková klienty, že pro mimosoudní řešení případných sporů mezi advokátem a spotřebitelem (klientem) je podle § 20e zákona č. 634/1992 Sb. subjektem pro mimosoudní řešení takových sporů Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1. Podrobnosti na: http://www.cak.cz.


Schůzka s pražskými advokáty!Budeme velice rádi, pokud si s námi budete chtít sjednat schůzku. Taktéž se těšíme na Vaše emaily a telefonáty.
Pro bližší informace prosím využijte kontaktních údajů.